T̼S̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼.̼á̼t̼ ̼”̼c̼h̼.̼á̼y̼ ̼m̼á̼”̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼1̼2̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼

T̼S̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼.̼á̼t̼ ̼”̼c̼h̼.̼á̼y̼ ̼m̼á̼”̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼1̼2̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼

ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼4̼/̼5̼,̼ ̼Ð̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼т̼ᴀ̼̼́ ̼𝖵̼ᴜ̼̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼ ̼–̼ ̼𝖦̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼т̼ɪ̼̼̉ɴ̼һ̼ ̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆̀ɴ̼ɡ̼ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̆́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ ̼ɡ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ɑ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼х̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ ̼х̼ɑ̼ᴏ̼ ̼Ԁ̼ư̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼Р̼һ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆̀ɴ̼ɡ̼ ̼(̼Т̼Р̼ ̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆̀ɴ̼ɡ̼)̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼т̼ɪ̼̼̉ɴ̼һ̼ ̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̣̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼г̼ᴏ̼̼̃ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼.̼

̼Т̼г̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼Р̼𝖵̼ ̼Ԁ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ɡ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼,̼ ̼Т̼Ѕ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ѕ̼ư̼ ̼Ð̼ᴀ̼̣̼̼̆ɴ̼ɡ̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼С̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼–̼ ̼Т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̉ɴ̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ѕ̼ư̼ ̼С̼һ̼ɪ̼̼́ɴ̼һ̼ ̼Р̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼(̼Ð̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ѕ̼ư̼ ̼Т̼Р̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼)̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼:̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̆́ɴ̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ρ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼Р̼һ̼ᴏ̼̼́ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̉ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼Ԁ̼ᴜ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ ̼ɡ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ɴ̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ʏ̼̼́ ̼ɡ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼̼́ᴄ̼һ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼х̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼х̼ᴇ̼̼́т̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼“̼B̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼”̼.̼̼Т̼Ѕ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ѕ̼ư̼ ̼С̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̼̀ ̼Ԁ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ρ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̼̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼̼́,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ɴ̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼.̼ ̼B̼ᴏ̛̼̼̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̼̣̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼̼́ᴄ̼һ̼.̼̼Т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼̼́ᴄ̼һ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼Ԁ̼ᴜ̼̼̀ ̼т̼ɪ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̼̣̼̼̂ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼т̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼1̼1̼ ̼%̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ʏ̼̼́ ̼ɡ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼̼́ᴄ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼1̼3̼4̼ ̼B̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼.̼

̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼г̼ɑ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼г̼ᴏ̼̼̃ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ρ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̼̼́ɴ̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼?̼̼Т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ρ̼һ̼ᴇ̼̼́ρ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ ̼т̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼һ̼ ̼т̼г̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̃,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼т̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴍ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼т̼ ̼т̼ᴜ̼̼̀,̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼.̼̼Т̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼т̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼B̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼Т̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼т̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼́т̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼ ̼ρ̼һ̼ᴇ̼̼̂ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̼̂̉ɴ̼.̼̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼т̼г̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼,̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼.̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼һ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ʟ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼́т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼́т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼.̼̼̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̼̀ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼.̼̼Т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼т̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼̣̼ɑ̼ ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ρ̼ ̼т̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼Ԁ̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̼̃ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴇ̼̼́ρ̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ư̼ ̼т̼г̼ᴜ̼̼́,̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼,̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼̉ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼.̼

̼Т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̣̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼һ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼.̼̼B̼ᴏ̛̼̼̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ʏ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼һ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼г̼ɑ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̉ɪ̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼.̼̼Т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼,̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼.̼̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼Ԁ̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̼̃ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼т̼һ̼ᴜ̼̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼̣̼ɑ̼,̼ ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ρ̼ ̼т̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼,̼ ̼х̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉,̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼,̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ư̼ ̼т̼г̼ᴜ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴇ̼̼́ρ̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ư̼ ̼т̼г̼ᴜ̼̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼,̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼т̼г̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼̼̉ ̼т̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼,̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼,̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̃ ̼һ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ѕ̼ᴇ̼̼̃ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼.̼̼Т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ʏ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼т̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼1̼2̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼т̼ᴜ̼̼̀.̼

̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼г̼ɑ̼,̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼т̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ѕ̼ᴜ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̉ᴍ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼1̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼.̼“̼Ð̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̣̼̼̂,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴜ̛̼̼̼́ɴ̼ɡ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼́ɑ̼,̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼т̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼,̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼.̼̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼,̼ ̼х̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̣̼ɪ̼ ̼ɪ̼̼́ᴄ̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼х̼ᴇ̼̼́т̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼.̼̼B̼ᴏ̛̼̼̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼г̼ᴏ̼̼̃ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼́ᴄ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴍ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ʏ̼̼́,̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̣̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼т̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̣̼̼̂,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɡ̼.̼̼𝖵̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́т̼:̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼г̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɡ̼…̼”̼ ̼Т̼Ѕ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ѕ̼ư̼ ̼Ð̼ᴀ̼̣̼̼̆ɴ̼ɡ̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼С̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼́ɪ̼.̼̼Т̼Ѕ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ѕ̼ư̼ ̼С̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂ᴜ̼,̼ ̼Ð̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴜ̼ʏ̼̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂ ̼Т̼һ̼ɪ̼̣̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̃ ̼т̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼,̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼г̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼Ь̼ɑ̼ʏ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼Ԁ̼ư̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴜ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼́ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɑ̼ɪ̼,̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼,̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ʏ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɡ̼ ̼х̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼х̼ᴇ̼̼́т̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́т̼.̼̼Т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ʏ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̼̃ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼1̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼/̼ɴ̼Ð̼-̼С̼Р̼,̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̃ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̣̼ᴏ̼,̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀:̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼́ᴄ̼һ̼;̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴏ̼;̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼;̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼;̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼.̼̼Ð̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼:̼ ̼“̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼т̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼́ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼́ɴ̼һ̼;̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼́ɴ̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼г̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴜ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼́ᴄ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴍ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴜ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼.̼”̼.̼̼Т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̣̼̼̂,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼́ɴ̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̉ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɡ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɡ̼.̼

̼Т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼3̼0̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼т̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɡ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼,̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̣̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼х̼ᴇ̼̼́т̼,̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼ᴋ̼ʏ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼́ɴ̼һ̼.̼̼Т̼Ѕ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ѕ̼ư̼ ̼С̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼,̼ ̼Ð̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼1̼0̼9̼ ̼B̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼т̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼:̼ ̼Ð̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴋ̼ɪ̼̣̼ρ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̆ɴ̼ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ᴏ̼̼̉ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̼̃ ̼ɡ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼г̼ɑ̼,̼ ̼т̼г̼ᴜ̼ʏ̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́,̼ ̼х̼ᴇ̼̼́т̼ ̼х̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̼̃ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ρ̼ ̼т̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼Ь̼ᴀ̼̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̉ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴀ̼̼́ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼һ̼ɑ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼т̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼,̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃,̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴍ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̉ᴏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̼̃ɴ̼һ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̣̼̼̆т̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼Ь̼ᴀ̼̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̉ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ư̼ ̼т̼г̼ᴜ̼̼́,̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̃ɴ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼һ̼.̼̼С̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ɡ̼ᴏ̼̼̼̂̀ᴍ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ ̼т̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼т̼г̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̃,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ɴ̼,̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼т̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴍ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂.̼̼̼ɴ̼һ̼ư̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ʏ̼,̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̆ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼т̼ᴏ̼̼̀ɑ̼ ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼;̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼ρ̼һ̼ᴇ̼̼̂ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼́т̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼;̼ ̼т̼г̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ ̼т̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼.̼̼B̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼т̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼̼̉ ̼т̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼,̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼г̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̆т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̼̃ ̼ɴ̼һ̼ư̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼:̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ữ̼̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼һ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼һ̼;̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ɑ̼̼̉ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ɑ̼̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼:̼ ̼𝖦̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃,̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼;̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼́ɴ̼һ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̃,̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼,̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̣̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ư̼ ̼т̼г̼ᴜ̼̼́;̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼,̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼,̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼.̼

̼Т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼2̼4̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼т̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃,̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼;̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼г̼ɑ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃,̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼:̼ ̼𝖦̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃,̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼;̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼́ɴ̼һ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̃,̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼,̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̣̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ư̼ ̼т̼г̼ᴜ̼̼́;̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼,̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼,̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼…̼.̼̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼г̼ɑ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃,̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼т̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼:̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼,̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼Ь̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼ ̼(̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ ̼6̼,̼ ̼Ð̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼Ð̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼1̼2̼7̼)̼…̼;̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼х̼ᴇ̼̼́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̃ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼Ь̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼,̼ ̼т̼г̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼ɴ̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ ̼г̼ᴏ̼̼̃ ̼ʟ̼ʏ̼̼́ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ ̼(̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ ̼1̼ ̼Ð̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼1̼9̼5̼)̼.̼̼Т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ ̼3̼,̼ ̼Ð̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼1̼1̼3̼ ̼B̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼Т̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼т̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼:̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼Ь̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼,̼ ̼т̼г̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ ̼т̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼т̼г̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̃.̼ ̼Т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼Ь̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼т̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼2̼2̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼0̼6̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̂ᴍ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼.̼

̼ɴ̼һ̼ư̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ʏ̼,̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́ρ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂т̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼т̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ ̼т̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼;̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̃;̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼т̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼Ь̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼.̼̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼Ь̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂ɴ̼;̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼т̼г̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼,̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂т̼ ̼һ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼.̼
̼Ð̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼т̼ᴀ̼̼́ ̼ɴ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼–̼ ̼Т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̉ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼Т̼Р̼ ̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ρ̼һ̼ᴇ̼̼́ρ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼̣̼ρ̼ ̼“̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼”̼.̼ ̼Ð̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̼́ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼́ ̼т̼г̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼һ̼.̼̼Т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼2̼/̼5̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ɡ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̃ ̼һ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼F̼ɑ̼ᴄ̼ᴇ̼Ь̼ᴏ̼ᴏ̼ᴋ̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɴ̼ ̼т̼г̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ρ̼ ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼2̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̀ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ ̼2̼3̼һ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼2̼8̼/̼4̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆̀ɴ̼ɡ̼,̼ ̼т̼ɪ̼̼̉ɴ̼һ̼ ̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆̀ɴ̼ɡ̼.̼̼Т̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼һ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̼̆́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̆́ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼т̼ᴀ̼̼́т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ ̼ɡ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼2̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̆̉ɴ̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆т̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̀.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *