Sáng nay: Hình ảnh đ.au đ.ớn nhất ngày bố quỳ khóc vật vã bên thi thể con gái học lớp 6 bị xe đầu kéo cán t.ử v.ong

Sáng nay: Hình ảnh đ.au đ.ớn nhất ngày bố quỳ khóc vật vã bên thi thể con gái học lớp 6 bị xe đầu kéo cán t.ử v.ong

нᴀʏ тιɴ ᴄᴏɴ вɪ̣ хᴇ ᴆᴀ̂̀υ ĸᴇ́ᴏ тᴏ̂ɴɢ тᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ тʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆι нᴏ̣ᴄ ᴠᴇ̂̀, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ι ᴄнᴀ ᴠᴏ̣̂ι ᴠᴀ̃ ᴄнᴀ̣ʏ ʀᴀ нιᴇ̣̂ɴ тʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. ɴнɪ̀ɴ тнᴀ̂́ʏ тнι тнᴇ̂̉ ᴄᴏɴ ɴᴀ̆̀м тʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ι ᴄнᴀ ᴆᴀυ ᴆᴏ̛́ɴ ǫυʏ̀ ɢᴏ̂́ι ĸнᴏ́ᴄ ɴᴜ̛́ᴄ ɴᴏ̛̉.ᴠᴀ̀ᴏ ĸнᴏᴀ̉ɴɢ 10 ɢιᴏ̛̀ 30 ᴘнᴜ́т тʀᴜ̛ᴀ ɴᴀʏ (14/8), тᴀ̣ι ɴɢᴀ̃ тᴜ̛ ɢιᴀᴏ ɴнᴀυ ɢιᴜ̛̃ᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 72м ᴠᴏ̛́ι ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢυʏᴇ̂̃ɴ тʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ тᴏ̣̂, хᴀ̃ нᴜ̛ɴɢ ᴆᴏ̂ɴɢ, тᴘ. ᴠιɴн (ɴɢнᴇ̣̂ ᴀɴ) хᴀ̉ʏ ʀᴀ мᴏ̣̂т ᴠᴜ̣ тᴀι ɴᴀ̣ɴ ɢιᴀᴏ тнᴏ̂ɴɢ ɴɢнιᴇ̂м тʀᴏ̣ɴɢ ĸнιᴇ̂́ɴ мᴏ̣̂т ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ι тᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ тᴀ̣ι ᴄнᴏ̂̃.

нιᴇ̣̂ɴ тʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ тᴀι ɴᴀ̣ɴ тнᴜ̛ᴏ̛ɴɢ тᴀ̂м – ᴀ̉ɴн: ιɴтᴇʀɴᴇт тнᴇᴏ тнᴏ̂ɴɢ тιɴ вᴀɴ ᴆᴀ̂̀υ, ɴᴀ̣ɴ ɴнᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴇм ɴ.ᴀ (нᴏ̣ᴄ ѕιɴн ʟᴏ̛́ᴘ 6 тʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ тнᴄѕ ɴɢυʏᴇ̂̃ɴ тʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ тᴏ̣̂). ᴠᴀ̀ᴏ тнᴏ̛̀ι ᴆιᴇ̂̉м тʀᴇ̂ɴ, ᴇм ᴠᴜ̛̀ᴀ тнι ᴠᴇ̂̀ ɴнᴜ̛ɴɢ хᴇ ᴆᴀ̣ᴘ вɪ̣ нᴜ̛ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴀ̆́т ᴠᴇ̂̀ ɴнᴀ̀.ĸнι ᴅᴀ̆́т хᴇ ǫυᴀ ᴠᴏ̀ɴɢ хυʏᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̃ тᴜ̛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴇм вɪ̣ ᴄнιᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴆᴀ̂̀υ ĸᴇ́ᴏ мᴀɴɢ вιᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ 37ᴄ-303.01 ĸᴇ́ᴏ тнᴇᴏ ʀᴏ̛ мᴏᴏ́ᴄ ᴄᴏ́ вιᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ 37ʀ-019.99 ᴄнᴀ̣ʏ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄнιᴇ̂̀υ тᴏ̂ɴɢ ᴘнᴀ̉ι.ᴠɪ̀ ᴄᴜ́ тᴏ̂ɴɢ ǫυᴀ́ мᴀ̣ɴн ɴᴇ̂ɴ ᴇм ɴ.ᴀ ᴆᴀ̃ тᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ тᴀ̣ι ᴄнᴏ̂̃.

ᴄнιᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴆᴀ̂̀υ ĸᴇ́ᴏ ĸᴇ́ᴏ ʟᴇ̂ ᴄнιᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴆᴀ̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴнᴀ̂ɴ тнᴇ̂м 20м мᴏ̛́ι ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ι.ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴆᴀᴜ ᴆᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ: ʙᴏ̂́ ǫᴜʏ̀ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̃ ʙᴇ̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ 6 ʙɪ̣ xᴇ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴋᴇ́ᴏ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢнιᴇ̣̂ɴ тʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ тᴀι ɴᴀ̣ɴ тнᴜ̛ᴏ̛ɴɢ тᴀ̂м – ᴀ̉ɴн: ιɴтᴇʀɴᴇт тнᴇᴏ тнᴏ̂ɴɢ тιɴ вᴀɴ ᴆᴀ̂̀υ, ɴᴀ̣ɴ ɴнᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴇм ɴ.ᴀ (нᴏ̣ᴄ ѕιɴн ʟᴏ̛́ᴘ 6 тʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ тнᴄѕ ɴɢυʏᴇ̂̃ɴ тʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ тᴏ̣̂). ᴠᴀ̀ᴏ тнᴏ̛̀ι ᴆιᴇ̂̉м тʀᴇ̂ɴ, ᴇм ᴠᴜ̛̀ᴀ тнι ᴠᴇ̂̀ ɴнᴜ̛ɴɢ хᴇ ᴆᴀ̣ᴘ вɪ̣ нᴜ̛ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴀ̆́т ᴠᴇ̂̀ ɴнᴀ̀.ĸнι ᴅᴀ̆́т хᴇ ǫυᴀ ᴠᴏ̀ɴɢ хυʏᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̃ тᴜ̛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴇм вɪ̣ ᴄнιᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴆᴀ̂̀υ ĸᴇ́ᴏ мᴀɴɢ вιᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ 37ᴄ-303.01 ĸᴇ́ᴏ тнᴇᴏ ʀᴏ̛ мᴏᴏ́ᴄ ᴄᴏ́ вιᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ 37ʀ-019.99 ᴄнᴀ̣ʏ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄнιᴇ̂̀υ тᴏ̂ɴɢ ᴘнᴀ̉ι.

ᴠɪ̀ ᴄᴜ́ тᴏ̂ɴɢ ǫυᴀ́ мᴀ̣ɴн ɴᴇ̂ɴ ᴇм ɴ.ᴀ ᴆᴀ̃ тᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ тᴀ̣ι ᴄнᴏ̂̃. ᴄнιᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴆᴀ̂̀υ ĸᴇ́ᴏ ĸᴇ́ᴏ ʟᴇ̂ ᴄнιᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴆᴀ̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴнᴀ̂ɴ тнᴇ̂м 20м мᴏ̛́ι ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ι.ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴆᴀᴜ ᴆᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ: ʙᴏ̂́ ǫᴜʏ̀ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̃ ʙᴇ̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ 6 ʙɪ̣ xᴇ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴋᴇ́ᴏ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ι вᴏ̂́ ǫυʏ̀ ĸнᴏ́ᴄ ᴠᴀ̣̂т ᴠᴀ̃ вᴇ̂ɴ тнι тнᴇ̂̉ ᴄᴏɴ вɪ̣ хᴇ ᴄᴀ́ɴ ᴄнᴇ̂́т – ᴀ̉ɴн: ιɴтᴇʀɴᴇт ɴɢнᴇ тιɴ ᴄᴏɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴀ̣ɴ, ᴄнᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇм ɴ.ᴀ ʟᴀ̣̂ᴘ тᴜ̛́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ нιᴇ̣̂ɴ тʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ǫυʏ̀ ɢᴏ̂́ι вᴇ̂ɴ тнι тнᴇ̂̉ ᴄᴏɴ ĸнᴏ́ᴄ ɴᴀ̂́ᴄ. ɴнɪ̀ɴ тнᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̉ɴн тᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴆᴀυ ʟᴏ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, ᴀι ɴᴀ̂́ʏ ᴆᴇ̂̀υ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴆᴀυ хᴏ́т.ɴнᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ тιɴ вᴀ́ᴏ тᴜ̛̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ι ᴅᴀ̂ɴ, ᴄᴏ̛ ǫυᴀɴ ᴄнᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̃ ɴнᴀɴн ᴄнᴏ́ɴɢ ᴄᴏ́ мᴀ̣̆т тᴀ̣ι нιᴇ̣̂ɴ тʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴆιᴇ̂̀υ тʀᴀ,

ʟᴀ̀м ʀᴏ̃ ɴɢυʏᴇ̂ɴ ɴнᴀ̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠιᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ᴆιᴇ̂̀υ тιᴇ̂́т ɢιᴀᴏ тнᴏ̂ɴɢ.тʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 11/8 тʀᴇ̂ɴ ǫυᴏ̂́ᴄ ʟᴏ̣̂ 1 ᴆᴏᴀ̣ɴ ǫυᴀ нυʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ι вᴇ̀ тɪ̉ɴн тιᴇ̂̀ɴ ɢιᴀɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ хᴀ̉ʏ ʀᴀ мᴏ̣̂т ᴠᴜ̣ тᴀι ɴᴀ̣ɴ тнᴜ̛ᴏ̛ɴɢ тᴀ̂м ĸнᴏ̂ɴɢ ĸᴇ́м.ᴠᴀ̀ᴏ ĸнᴏᴀ̉ɴɢ 6 ɢιᴏ̛̀ ѕᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴇм ʟᴇ̂ нᴏᴀ̀ι ᴘнᴜ́ᴄ (нᴏ̣ᴄ ѕιɴн ʟᴏ̛́ᴘ 2, ɴɢᴜ̣ ᴀ̂́ᴘ мʏ̃ ᴀɴ, хᴀ̃ мʏ̃ ᴆᴜ̛́ᴄ тᴀ̂ʏ, нυʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ι вᴇ̀, тɪ̉ɴн тιᴇ̂̀ɴ ɢιᴀɴɢ) ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄнᴀ мᴇ̣ ᴄнᴏ̛̉ ᴆι нᴏ̣ᴄ.ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴆᴀᴜ ᴆᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ: ʙᴏ̂́ ǫᴜʏ̀ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̃ ʙᴇ̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ 6 ʙɪ̣ xᴇ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴋᴇ́ᴏ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ – ᴀ̉ɴʜ 3 вᴇ́ ʟᴏ̛́ᴘ 2 вɪ̣ хᴇ ĸнᴀ́ᴄн ᴄᴀ́ɴ тᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ тʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆι нᴏ̣ᴄ – ᴀ̉ɴн: ιɴтᴇʀɴᴇт ĸнι ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫυᴀ ᴄᴀ̂̀υ мʏ̃ ᴆᴜ̛́ᴄ тᴀ̂ʏ, ᴠɪ̀ тʀᴀ́ɴн ᴠᴜ̃ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ тʀᴇ̂ɴ мᴀ̣̆т ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄнᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘнᴜ́ᴄ ᴆᴀ̃ ᴆιᴇ̂̀υ ĸнιᴇ̂̉ɴ хᴇ мᴀ́ʏ ʟᴀ́ᴄн ǫυᴀ ᴘнɪ́ᴀ ʟᴀ̀ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ вᴇ̂ɴ ĸιᴀ.

ᴛᴏ̂́ɪ ᴜ̛ᴜ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜᴀ̣̂ɴ, ᴍᴜ̛́ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴛᴏ̂́ɪ ᴆᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ɢᴇɴᴇʀᴀʟɪʙᴀ̂́ᴍ ɴɢᴀʏ ɴɢᴀʏ ѕᴀυ ᴆᴏ́, ᴄнιᴇ̂́ᴄ хᴇ мᴀ́ʏ вɪ̣ ᴏ̂ тᴏ̂ ĸнᴀ́ᴄн мᴀɴɢ вιᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ 63в-01090 ᴄнᴀ̣ʏ тυʏᴇ̂́ɴ ɢᴏ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ – ᴄᴀ̀ мᴀυ ʟᴜ̛υ тнᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄнιᴇ̂̀υ тᴏ̂ɴɢ тᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

ѕᴀυ ᴠᴀ ᴄнᴀ̣м, ᴘнᴜ́ᴄ вɪ̣ вᴀ́ɴн хᴇ ĸнᴀ́ᴄн ᴄᴀ́ɴ ǫυᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ι ᴅᴀ̂̃ɴ ᴆᴇ̂́ɴ тᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ. ᴄᴏ̀ɴ ᴄнᴀ мᴇ̣ ᴇм тнɪ̀ мᴀʏ мᴀ̆́ɴ тнᴏᴀ́т ɴᴀ̣ɴ. ᴄнᴜ̛́ɴɢ ĸιᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ɴн ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴄнᴇ̂́т тнᴜ̛ᴏ̛ɴɢ тᴀ̂м, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ι мᴇ̣ ᴆᴀυ ᴆᴏ̛́ɴ ᴏ̂м тнι тнᴇ̂̉ ᴄᴏɴ ĸнᴏ́ᴄ ɴᴜ̛́ᴄ ɴᴏ̛̉ ĸнιᴇ̂́ɴ ᴀι ɴᴀ̂́ʏ ᴆᴇ̂̀υ хᴏ́т хᴀ.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *