Nóng Sáng nay ( 3/1 ) Luật sư đã bảo lãnh ” Dì Ghẻ ” và ” Bố bé gái ” được tại ngoại liền đến nhà Mẹ bé gái ” quỳ lại van xin ” rút đơn k.i.ệ.n hứa sẽ bồi thường

Nóng Sáng nay ( 3/1 ) Luật sư đã bảo lãnh ” Dì Ghẻ ” và ” Bố bé gái ” được tại ngoại liền đến nhà Mẹ bé gái ” quỳ lại van xin ” rút đơn k.i.ệ.n hứa sẽ bồi thường

ɴóɴɢ sáɴɢ ɴᴀʏ ( 𝟹/𝟷 ) ʟᴜậᴛ sư đã ʙảᴏ ʟãɴʜ ” ᴅì ɢʜẻ ” ᴠà ” ʙố ʙé ɢáɪ ” đượᴄ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ ʟɪềɴ đếɴ ɴʜà ᴍẹ ʙé ɢáɪ ” ǫᴜỳ ʟạɪ ᴠᴀɴ xɪɴ ” ʀúᴛ đơɴ ᴋ.ɪ.ệ.ɴ ʜứᴀ sẽ ʙồɪ ᴛʜườɴɢ.ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍẹ ʀᴜộᴛ ʙé 𝟾 ᴛᴜổɪ ʙị ʙạᴏ ʜàɴʜ ʟàᴍ đơɴ đề ɴɢʜị ᴛʜᴀʏ đổɪ ʟᴜậᴛ sư, ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴍứᴄ áɴ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ.

Nghẹn lòng lễ tưởng niệm bé gái 8 tuổi nghi bị "dì ghẻ" bạo hành: Tấm di ảnh với nụ cười ngây thơ khiến bao người xót xa

Đạɪ ᴅɪệɴ ᴘʜíᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍẹ ʀᴜộᴛ ʙé ɴ.ᴛ.ᴠ.ᴀ. xáᴄ ɴʜậɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ʜɪệɴ đã ᴄó ᴇᴋɪᴘ ʟᴜậᴛ sư đầʏ đủ ᴛừ ʜộɪ ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. ᴛʀướᴄ đó, ᴘʜíᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ đã ʟàᴍ đơɴ đề ɴɢʜị ᴛʜᴀʏ đổɪ ʟᴜậᴛ sư.ᴠụ ʙé ɢáɪ 𝟾 ᴛᴜổɪ ʙị ʙạᴏ ʜàɴʜ: ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ʜồ sơ ʟêɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴍở ʀộɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ áɴ

Xót xa lễ tưởng niệm bé gái 8 tuổi nghi bị mẹ ghẻ 26 tuổi đánh đập đến chết
sỐᴄ: ᴄʜíɴʜ ᴄʜᴀ ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ʙé ɢáɪ ʙị ʙạᴏ ʜàɴʜ đã ᴄʜủ độɴɢ xóᴀ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ… để ʙᴀᴏ ᴄʜᴇ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ?

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʙé ɢáɪ 𝟾 ᴛᴜổɪ ʙị ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴄủᴀ ᴄʜᴀ ʀᴜộᴛ ʙạᴏ ʜàɴʜ đếɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴛừ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ đã ᴄʜᴜʏểɴ ᴛᴏàɴ ʙộ ʜồ sơ ᴠụ ᴄʜáᴜ ɢáɪ 𝟾 ᴛᴜổɪ ʙị ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟêɴ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ (ᴘᴄ𝟶𝟷) ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ để ᴄủɴɢ ᴄố ʜồ sơ để ᴍở ʀộɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴅᴏ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ ᴠụ áɴ.

ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍẹ ʀᴜộᴛ ʙé 𝟾 ᴛᴜổɪ ʙị ʙạᴏ ʜàɴʜ ʟàᴍ đơɴ đề ɴɢʜị ᴛʜᴀʏ đổɪ ʟᴜậᴛ sư, ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴍứᴄ áɴ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ – Ảɴʜ 𝟷
ᴛʀướᴄ đó, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ɴɢᴜʏễɴ ᴠõ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ʜàɴʜ ʜạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ”, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ ᴄũɴɢ đã ᴄʜᴏ ʙắᴛ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ᴄʜᴀ ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜáɪ ᴠì ʟà đồɴɢ ᴘʜạᴍ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴄᴏɴ ɢáɪ.

Gia đình mẹ ruột bé 8 tuổi bị bạo hành làm đơn đề nghị thay đổi luật sư, mong muốn mức án cao nhất - Ảnh 2ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴍớɪ đâʏ, ʙáᴄ ᴄủᴀ ʙé ᴠ.ᴀ. – đạɪ đɪệɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍẹ ʀᴜộᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ đã ʟàᴍ đơɴ đề ɴɢʜị ᴛʜᴀʏ đổɪ ʟᴜậᴛ sư đạɪ ᴅɪệɴ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ. ᴛʀướᴄ đó, ʟᴜậᴛ sư ʜỗ ᴛʀợ ᴘʜáᴘ ʟý ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍẹ ʙé ᴠ.ᴀ. ʟà ʟᴜậᴛ sư ʟê ɴɢọᴄ ʟᴜâɴ ᴠà ᴄáᴄ ᴄộɴɢ sự ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟᴜậᴛ ɢᴏʟᴅᴋᴇʏᴄʜị ᴛʜᴀɴʜ ʟᴏᴀɴ – ʙáᴄ ᴄủᴀ ʙé ᴠ.ᴀ. ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ ɢɪᴀ đìɴʜ đã ɴʜờ ʜỗ ᴛʀợ ᴠà đã ᴄó sự ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙảᴏ ʙảᴏ ᴠề ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴛừ ʟᴜậᴛ sư ᴛʀầɴ ᴛʜị ɴɢọᴄ ɴữ – ᴄʜɪ ʜộɪ ᴛʀưởɴɢ ᴄʜɪ ʜộɪ ʟᴜậᴛ sư, ʜộɪ ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴛᴘ, ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ ʜộɪ sẽ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ để đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ.ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍẹ ʀᴜộᴛ ʙé ᴠ.ᴀ ʟàᴍ đơɴ ᴋʜởɪ ᴛố ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ. (Ảɴʜ: ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ)“Đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ, ᴠụ áɴ đã đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄấᴘ ᴄᴀᴏ ʜơɴ, ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ đã ᴄó ʟᴜậᴛ sư ᴛʜᴇᴏ sáᴛ ᴠụ ᴠɪệᴄ để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴅᴏ đó ǫᴜᴀ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ɴàʏ, ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ xɪɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ đã ʟàᴍ đơɴ đề ɴɢʜị ᴛʜᴀʏ đổɪ ʟᴜậᴛ sư đạɪ ᴅɪệɴ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ” – ʙáᴄ ᴄủᴀ ʙé ᴠ.ᴀ. ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

Đạɪ ᴅɪệɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄũɴɢ đíɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴠɪệᴄ ʙị ᴛáᴄ độɴɢ ᴛừ “ʙêɴ ɴɢᴏàɪ” ɴêɴ ᴍớɪ đổɪ ʟᴜậᴛ sư: “ᴠɪệᴄ ᴛʜᴀʏ đổɪ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴄứ sự ᴛáᴄ độɴɢ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴄá ɴʜâɴ ʜᴀʏ ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴàᴏ ᴄả, đó ʟà sự ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴘʜù ʜợᴘ đốɪ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜáᴜ ạ. ʜɪệɴ ᴛạɪ Ê ᴋíᴘ ʟᴜậᴛ sư ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ đã đủ, ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ɴàʏ, ʟᴜậᴛ sư ᴛʀầɴ ᴛʜị ɴɢọᴄ ɴữ – ᴄʜɪ ʜộɪ ᴛʀưởɴɢ ᴄʜɪ ʜộɪ ʟᴜậᴛ sư, ʜộɪ ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴛᴘ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ ʜộɪ sẽ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ để đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ” – đạɪ ᴅɪệɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍẹ ʀᴜộᴛ ʙé ᴠ.ᴀ. ᴄʜɪᴀ sẻ.

Gia đình mẹ ruột bé 8 tuổi bị bạo hành làm đơn đề nghị thay đổi luật sư, mong muốn mức án cao nhất - Ảnh 3ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍẹ ʀᴜộᴛ ʙé ᴠ.ᴀ. ɢửɪ ʟờɪ ᴄảᴍ ơɴ đếɴ ᴛấᴛ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴠì đã đồɴɢ ʜàɴʜ ᴠà ʜỗ ᴛʀợ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙé ᴠ.ᴀ. ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ: “ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜáᴜ, xɪɴ ɢửɪ ʟờɪ ᴄảᴍ ơɴ ᴛớɪ ʟᴜậᴛ sư ʟê ɴɢọᴄ ʟᴜâɴ ᴠà ᴄáᴄ ᴄộɴɢ sự ᴛʜậᴛ ɴʜɪềᴜ, ᴍᴏɴɢ ᴀɴʜ ᴠà ᴄáᴄ ᴄộɴɢ sự ʟᴜôɴ ᴅõɪ ᴛʜᴇᴏ ᴠụ áɴ ᴠà ɢɪúᴘ đỡ ᴄʜáᴜ.

Bạo hành trẻ: Sự khác biệt giữa cá nhân và hệ thống

ᴠà ᴄũɴɢ ɴɢàɴ ʟầɴ xɪɴ ɢửɪ ʟờɪ ᴄảᴍ ᴛạ ᴄộɴɢ đồɴɢ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ, ᴄảᴍ ơɴ ᴛấᴛ ᴄả ᴍọɪ ɴɢườɪ đã đứɴɢ ʙêɴ ᴄạɴʜ, ủɴɢ ʜộ ᴠà đɪ ᴄùɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠ.ᴀ. xɪɴ đượᴄ ᴛʀɪ âɴ ᴄôɴɢ đứᴄ ᴄủᴀ ᴍọɪ ɴɢườɪ. ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛɪɴ ᴛưởɴɢ ᴄôɴɢ ʟý sẽ đượᴄ ᴛʜựᴄ ᴛʜɪ, ᴍứᴄ áɴ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ sẽ đượᴄ địɴʜ ᴛộɪ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ᴋẻ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ᴄủᴀ ʙé ᴠ.ᴀ.. ᴄáɪ áᴄ ᴘʜảɪ đượᴄ ʟêɴ áɴ ᴠà ʟᴏạɪ ʙỏ ᴋʜỏɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ, để ᴛừ đâʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴄứ ᴇᴍ ʙé ɴàᴏ ʙị ɢɪốɴɢ ᴠ.ᴀ. ɴữᴀ” – ɴɢườɪ ɴʜà ᴄʜɪᴀ sẻ.ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟷𝟸, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʜ. (ʟà ᴍẹ ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ʙé ᴀ.) ᴠà ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴠ. (ʟà ᴀɴʜ ᴄủᴀ ʙà ʜ.) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴄó đơɴ ɢửɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴠɪệɴ ᴋsɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ đề ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜáɪ (𝟹𝟼 ᴛᴜổɪ, ʙố ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ʙé ᴀ.) ᴠà “ᴅì ɢʜẻ” ɴɢᴜʏễɴ ᴠõ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ (𝟸𝟼 ᴛᴜổɪ, ở ɢɪᴀ ʟᴀɪ) ᴠề 𝟹 ᴛộɪ: “ᴛộɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ”, “ᴛộɪ ɴɢượᴄ đãɪ ʜᴏặᴄ ʜàɴʜ ʜạ ôɴɢ ʙà, ᴄʜᴀ ᴍẹ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ, ᴄᴏɴ, ᴄʜáᴜ ʜᴏặᴄ ɴɢườɪ ᴄó ᴄôɴɢ ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ ᴍìɴʜ” ᴠà “ᴛộɪ ᴋʜôɴɢ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ”.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *