Nóng: Bé gái ăn trộm chân váy 150k, bỏ nhà đi trong đêm, tìm đến cái c̼h̼ế̼t̼, cha mẹ gào khóc tên con

Nóng: Bé gái ăn trộm chân váy 150k, bỏ nhà đi trong đêm, tìm đến cái c̼h̼ế̼t̼, cha mẹ gào khóc tên con

S̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼t̼h̼a̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼á̼y̼ ̼1̼5̼0̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼á̼o̼ ̼l̼ó̼t̼.̼

Clip: Cô gái bị chủ shop thời trang quay clip, cắt dây áo ngực, bắt đền 15 triệu vì ăn trộm váy 160k - Ảnh 3.
̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼e̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼,̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼4̼/̼1̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼
Chủ shop đánh đập, cắt áo ngực của cô gái vì ăn trộm váy 160k từng
̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼á̼y̼ ̼1̼6̼0̼k̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼á̼y̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼6̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼1̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼
Thiếu nữ trộm váy 160K bị chủ shop quay clip cắt dây áo ngực, bắt đền 15 triệu
̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼”̼M̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼à̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼g̼ằ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼”̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼
Động thái đáp trả của chủ shop quần áo đánh đập nữ sinh trộm váy 160k, đòi bồi thường 15 triệu
̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼”̼M̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼M̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼a̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼.̼T̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼r̼ạ̼p̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
Nữ sinh Thanh Hóa trộm váy 160k bị chủ shop đánh đập, cắt áo ngực - VietNamNet
̼K̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼-̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼1̼5̼ ̼h̼a̼y̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼u̼ỳ̼ ̼m̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼2̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼i̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼đ̼i̼”̼.̼D̼ù̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼
Clip: Bị bắt quả tang trộm váy 160k, thiếu nữ bị chủ shop đánh và bắt đền bù 15 triệu gây xôn xao dư luận
̼D̼ù̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ẻ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *