P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼Phẫn nộ gã đàn ông đánh bé gái 4 tuổi tới tấp tại khu vui chơi trẻ em ảnh 1

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼6̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼ở̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼
Vụ bé 4 tuổi bị đánh ở khu vui chơi: Đủ cấu thành hành vi bạo hành trẻ em? - 1
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼é̼m̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
Vụ bé gái 4 tuổi bị hành hung tại khu vui chơi: Bênh con bằng cách đánh bạn của nó là hành vi bản năng, hoang dã

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼(̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼)̼.̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼ể̼.̼
Xác minh nghi vấn người đàn ông đánh bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼é̼m̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼.̼.̼
Vụ bé gái 4 tuổi bị hành hung tại khu vui chơi: Bênh con bằng cách đánh bạn của nó là hành vi bản năng, hoang dã
̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *